2.3.2 Dalszöveg igazítása a dallamhoz

Fogalomtár: melisma, extender line.

A gyerekdal következő sora: The moon doth shine as bright as day. Írjuk be ezt is:

<<
 \relative c'' {
  \key g \major
  \time 6/8
  d4 b8 c4 a8 d4 b8 g4
  g8 a4 b8 c b a d4 b8 g4.
 }
 \addlyrics {
  Girls and boys come out to play,
  The moon doth shine as bright as day;
 }
>>

[image of music]

A shine szót két hangra kellene énekelni, így a dalszöveg nem illeszkedik helyesen a hangokra. Egy melizmát kell létrehozni. Több lehetőség van arra, hogy egy szótagot több hangra elnyújtsunk; a legegyszerűbb, ha a melizma hangjait kötőívvel összekötjük (ld. az Ívek szakaszt):

<<
 \relative c'' {
  \key g \major
  \time 6/8
  d4 b8 c4 a8 d4 b8 g4
  g8 a4 b8 c( b) a d4 b8 g4.
 }
 \addlyrics {
  Girls and boys come out to play,
  The moon doth shine as bright as day;
 }
>>

[image of music]

Most már a dalszöveg jól illeszkedik a dallamra, de az automatikus gerendázás nem felel meg az angolszász konvenciónak a shine as szavakon. Írjuk felül ezt kézzel (ld. az Automatikus és kézi gerendázás szakaszt):

<<
 \relative c'' {
  \key g \major
  \time 6/8
  d4 b8 c4 a8 d4 b8 g4
  g8 a4 b8 c([ b]) a d4 b8 g4.
 }
 \addlyrics {
  Girls and boys come out to play,
  The moon doth shine as bright as day;
 }
>>

[image of music]

A melizmát úgy adhatjuk meg másképp a kötőív helyett, hogy a dalszövegben annyi alulvonás karakterrel (_) látjuk el a szótagot, ahány hangra (az elsőt leszámítva) kiterjed:

<<
 \relative c'' {
  \key g \major
  \time 6/8
  d4 b8 c4 a8 d4 b8 g4
  g8 a4 b8 c[ b] a d4 b8 g4.
 }
 \addlyrics {
  Girls and boys come out to play,
  The moon doth shine _ as bright as day;
 }
>>

[image of music]

Ha egy melizma nagyon hosszú, szótagjelző vonalat szokás húzni, amíg a melizma tart. Ezt két alulvonással (__) jelezzük. Íme Purcell Dido és Aeneas c. operájából Dido búcsúáriájának első három üteme:

<<
 \relative c'' {
  \key g \minor
  \time 3/2
  g2 a bes bes( a)
  b c4.( bes8 a4. g8 fis4.) g8 fis1
 }
 \addlyrics {
  When I am laid,
  am laid __ in earth,
 }
>>

[image of music]

Eddig még egy példában sem szerepelt több szótagból álló szó. Általában minden szótagot külön hangra kell énekelni, a szótagok közé kötőjel kerül a kottában. Ezt a forrásfájlban két gondolatjel -- jelzi. Következő példánkban mindaz szerepel, amit eddig megtanultunk a dallam és szöveg összekapcsolásáról:

<<
 \relative c' {
  \key g \major
  \time 3/4
  \partial 4
  d4 g4 g a8( b) g4 g4
  b8( c) d4 d e4 c2
 }
 \addlyrics {
  A -- way in a __ man -- ger,
  no __ crib for a bed, __
 }
>>

[image of music]

Más dalszövegeknél, főleg olasz nyelvűeknél, épp ennek ellenkezőjére van szükség: több szótagot kell egy hangra énekelni. Ezt úgy érhetjük el, hogy összekötjük a két szótagot egy alulvonás karakterrel (_), szóközök nélkül, vagy idézőjelbe rakjuk őket. Rossini operájának alábbi részletében, Figaro Largo al factotum kezdetű áriájában a Largo szó go szótagját és az al szót ugyanarra a hangra kell énekelni:

<<
 \relative c' {
  \clef bass
  \key c \major
  \time 6/8
  c4.~ c8 d b c([ d]) b c d b c
 }
 \addlyrics {
  Lar -- go_al fac -- to -- tum del -- la cit -- tà
 }
>>

[image of music]

Lásd még

Referencia: Vocal music.


Más nyelvek: English, česky, deutsch, español, français, italiano, 日本語, nederlands.
About automatic language selection.

LilyPond — Tankönyv