Windows

Pozor: LilyPond je textově založený program pro notový zápis, podobá se spíše programovacímu jazyku než nějakému grafickému programu pro sazbu not. Předtím než si LilyPond stáhnete, přečtěte si, prosím, o našem textovém vstupu.

Balíčky

Stažení

Instalace

 1. najděte stažený soubor a dvakrát poklepejte, abyste spustil instalační program. Následujte pokyny, které vám instalátor dává; doporučujeme vám přijmout všechny instalační volby a souhlasit s výchozím instalačním adresářem. Když je instalátor hotov, klepněte na „Dokončit“. LilyPond je nyní nainstalován.

Odstranění

Pro odstranění LilyPondu, můžete buď

 1. vyhledat adresář s LilyPondem ve spouštěcí nabídce a klepnout na „Odinstalovat“. Když je odinstalátor hotov, klepněte na „Dokončit“,
 2. nebo přes správu systému přejděte na správu programů, najděte záznam s LilyPondem a zvolte jeho odstranění. Když je odinstalátor hotov, klepněte na „Dokončit“.

Sestavení souboru

Pozor: These instructions assume that you are using the built-in LilyPad editor. If you are using any of the programs described in Easier editing, please consult the documentation for those programs if you have any problems compiling a file.

Step 1. Create your ‘.ly’ file

Double-click the LilyPond icon on your desktop, an example file will open.

pictures/Learning_Win7_Welcome_File_Whole

From the menus that appear along the top of the example file, select File > Save as. Do not use the File > Save for the example file as this will not work until you have given it a valid LilyPond file name.

pictures/Learning_Win7_Save_Menu

Choose a name for your file, for example ‘test.ly’.

pictures/Learning_Win7_Save_File_With_Name

Step 2a. Compile (with drag-and-drop)

Depending on what you prefer, to compile your file either:

Drag-and-drop the file directly onto the LilyPond icon.

pictures/Learning_Win7_Open_Dragndrop

Right-click on the file and from the pop-up context menu choose Open with > LilyPond.

pictures/Learning_Win7_Open_Context_Menu

Step 2b. Compile (with double-clicking)

Or simply double-click the ‘test.ly’.

Step 3. View output

During the compilation of the ‘test.ly’ file, a command window will, very briefly open and then close. Three additional files will have been created during this process.

pictures/Learning_Win7_All_Files_Created

The PDF file contains the engraved ‘test.ly’ file.

pictures/Learning_Win7_Pdf_Output

Other commands

To create a new file, begin by selecting File > New from within any previously created file.

pictures/Learning_Win7_New_Menu

or File > Open to open and edit any files you have saved before.

pictures/Learning_Win7_Open_Menu

You must save any new edits you make before you compile it and if the PDF file is not created, check the log file that will have been created during the compilation attempt, for any errors.

pictures/Learning_Win7_Log_File

This log file is overwritten each time you compile your LilyPond file.

The PS file is used internally by LilyPond to create the PDF file and can be ignored. It also gets overwritten each time you compile your file.

If you are viewing your file in a PDF viewer, then you must close the PDF if you wish to make a new compilation as it may fail to create the new PDF while it is still being viewed.

Používání v příkazovém řádku

Pozor: Pokud jste spokojen s rozhraním, těchto příkazů, prosím, nevšímejte.

Windows v příkazovém řádku

Nejjednodušším způsobem, jak LilyPond používat, je, přidat instalační adresář do proměnné prostředí „Cesta“.

 1. Otevřete „Systém“ ze správy systému, vyberte kartu „Pokročilé“ a klepněte na proměnné prostředí.
 2. Vyberte proměnnou „Cesta“ v seznamu s proměnnými prostředí a klepněte na Upravit. Obdržíte okno s nadpisem „Upravit systémovou proměnnou“, do pole „Hodnota proměnné“ přidejte název adresáře s programem, nějak tak:
  [přednastavená cesta - PATH];ADR\LilyPond\usr\bin
  

  Pozor: ADR je obvykle C:\Program Files.

  a klepněte na „OK“ pro uzavření okna.

Vyvolání jednotlivých programů

LilyPond-Programme – jak mohou být lilypond, lilypond-book, convert-ly a tak dále – vyvolány z příkazového řádku:

lilypond test.ly

Zákonnost


Jiné jazyky: English, deutsch, español, français, magyar, italiano, 日本語, nederlands, 中文.
About automatic language selection.

Validation

Thanks to webdev.nl for hosting lilypond.org. Valid HTML 4.01 Transitional