2.1.6 Automatické a ruční trámce

Všechny trámce se zapisují automaticky:

a8 ais d ees r d c16 b a8

[image of music]

Když nejsou tyto automaticky zapisované trámce chtěné, mohou být změněny ručně. Když se musí tu a tam opravit jen jeden trámec, dostane nota, na níž trámec začíná ‚[‘ (AltGr+8), a ta, na níž má končit, dostane ‚]‘ (AltGr+9).

a8[ ais] d[ ees r d] c16 b a8

[image of music]

Když chcete automatické trámce vypnout úplně nebo pro delší část, používáte příkaz \autoBeamOff, abyste trámce vypnul, a \autoBeamOn, abyste je opět zapnul.

\autoBeamOff
a8 c b4 d8. c16 b4 |
\autoBeamOn
a8 c b4 d8. c16 b4 |

[image of music]

Podívejte se také na

Doporučení pro notový zápis: Automatické trámce, Ruční trámce.


Jiné jazyky: English, deutsch, español, français, magyar, italiano, 日本語, nederlands.
About automatic language selection.

LilyPond – Learning Manual v2.17.97 (Vývojářská větev).