2.3.3 Azonos dalszöveg több kottasorhoz

Ha ugyanazt a dalszöveget akarjuk több szólamhoz rendelni, választhatjuk az egyszerű megközelítést, mint ebben a példában, mely Händel Júdás Makkabeus c. oratóriumából való:

<<
 \relative c'' {
  \key f \major
  \time 6/8
  \partial 8
  c8 c([ bes]) a a([ g]) f f'4. b, c4.~ c4
 }
 \addlyrics {
  Let flee -- cy flocks the hills a -- dorn, __
 }
 \relative c' {
  \key f \major
  \time 6/8
  \partial 8
  r8 r4. r4 c8 a'([ g]) f f([ e]) d e([ d]) c bes'4
 }
 \addlyrics {
  Let flee -- cy flocks the hills a -- dorn,
 }
>>

[image of music]

Érdemes azonban a dalszöveget csak egyszer leírni, és később hivatkozni rá változók segítségével. Ez a módszer a Művek szervezettebbé tétele változók segítségével c. szakaszban olvasható.

Lásd még

Referencia: Vocal music.


Más nyelvek: English, česky, deutsch, español, français, italiano, 日本語, nederlands.
About automatic language selection.

LilyPond — Tankönyv v2.17.97 (development-branch).