2.2.3 Kottasor-csoport

Fogalomtár: brace.

A zongoramuzsikát két összekapcsolt kottasorban szokás lejegyezni. Egy zongoraszólam így hasonló a Több kottasor c. szakaszban szereplő több kottasort tartalmazó példához, csak most az egész párhuzamos kifejezés egy PianoStaff kontextuson belül szerepel:

\new PianoStaff <<
  \new Staff …
  \new Staff …
>>

Egy rövid zongoradarab-részlet:

\relative c'' {
  \new PianoStaff <<
    \new Staff { \time 2/4 c4 e g g, }
    \new Staff { \clef bass c,, c' e c }
  >>
}

[image of music]

Másfajta kottasor-csoportok is léteznek: a zenekari szólamok összekapcsolására használatos \new GrandStaff vagy a kórusszólamok csoportosítására szolgáló \new ChoirStaff. Ezek hasonló kontextusok, mint a \new PianoStaff, csak másfajta kapcsot használnak, és máshogy kötik össze az ütemvonalakat.

Lásd még

Referencia: Keyboard and other multi-staff instruments, Displaying staves.


Más nyelvek: English, česky, deutsch, español, français, italiano, 日本語, nederlands.
About automatic language selection.

LilyPond — Tankönyv v2.17.97 (development-branch).